Hits Fm

Hits Fm 91.2 MHz Pvt. Ltd.
New Baneshwar, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4781604/605
Email:  mail@hitsfm.com.npOnline Music
Bagmati
Bheri
Dhawalagiri
Gandaki
Janakpur
Karnali
Koshi
Lumbini
Mahakali
Mechi
Narayani
Rapti
Sagarmatha
Seti