Gorkha Fm

Gorkha FM 93 MHz
Anamnagar, Kathmandu, Nepal
Tel : +977-1- 4102548, 4102549, 4102546
FAx : +977-1- 4102549
E-Mail : gorkhafm@gmail.com
Website : www.gorkhafm.com
Online Music
Bagmati
Bheri
Dhawalagiri
Gandaki
Janakpur
Karnali
Koshi
Lumbini
Mahakali
Mechi
Narayani
Rapti
Sagarmatha
Seti